Children's Knitting Needles - 4.00mm x 18cm (Pony)